Ý tưởng xây dựng dự án Vinhomes D’Capitale Trần Duy Hưng: Dự án Vinhomes D’Capitale Trần Duy Hưng thực hiện hóa ý tưởng